Το 2004 η εταιρεία πιστοποιείται για τον “σχεδιασμό την παραγωγή και την πώληση” κατά το πρότυπο ISO 9001:2000 από τον φορέα πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS.


Η πολυετής εμπειρία σε συνδυασμό με την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού και η πολιτική της ποιότητας που εφαρμόζει η διοίκηση, κατάφεραν να κερδίσουν μια από τις καλύτερες θέσεις στην Ελληνική αγορά.