Ίδρυση της εταιρίας

Η Εταιρεία Ζωοτροφές Κρήτης ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1983 στο Ρέθυμνο. Ξεκίνησε την δραστηριότητα της σαν εμπορική εταιρεία στον χώρο των ζωοτροφών ενώ πολύ σύντομα ξεκίνησε την παραγωγή συνθέτων ζωοτροφών.

Πραγματοποιηθέντα αναπτυξιακά προγράμματα

Εντάσσει και υλοποιεί επένδυση στον κοινοτικό κανονισμό 866/90 για “Μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμό” μεταστεγάζοντας τις εγκαταστάσεις σε ιδιόκτητους χώρους. Εντάσσει και υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο για “Eγκσυχρονισμό και Eπέκταση” στον ΚΑΝ.1257

Απασχόληση – Εκπαίδευση – Επιμόρφωση

Απασχολεί 35 εργαζομένους όλων των βαθμίδων με σχέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Έχει καταρτίσει και εφαρμόζει πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των στελεχών όλων των βαθμίδων σε συνεργασία με την ΕΕΔΕ.

Το ξεκίνημα μας! - Ζωοτροφές Κρήτης

Υποδομές

Η συνολική ικανότητα αποθήκευσης α ΄υλών ανέρχεται σε 15,000 τόνους. Η δυναμικότητα αποθήκευσης ετοίμων προϊόντων ανέρχεται σε 3,500 τόνους. Κτιριακές εγκαταστάσεις 5,000 μ2 με εγκατεστημένη δυναμικότητα δύο γραμμών παραγωγής 20 τόνων συνθέτων ζωοτροφών ανά ώρα και 20 τόνων ανά ώρα δημητριακών καρπών και μιγμάτων. Έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί ιδιόκτητες εγκαταστάσεις εκφόρτωσης των α υλών στο λιμάνι Ρεθύμνου δυναμικότητας εκφόρτωσης 120 τόνων ανά ώρα. Διατηρεί ικανό στόλο οχημάτων μεταφορικής ικανότητας 120 τόνων ωφέλιμου φορτίου για την απρόσκοπτη διακίνηση των προϊόντων της.

Προσανατολισμός

Η εταιρεία μας από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης της παρείχε προτάσεις στην διατροφή που είχαν σαν άξονα την ποιότητα βασισμένη στην φυσική διατροφή. Με την βαθιά γνώση που απέκτησε, κατάφερε να επικράτηση επικεντρώνοντας περισσότερο τις προσπάθειες της σε καινοτόμες λύσεις και νέες πρακτικές, εισάγοντας έτσι μια νέα πρόταση στην διατροφή.
φωτο

Περιβάλλον – Ασφάλεια

Η βιομηχανία των ζωοτροφών είναι δράση φιλική προς το περιβάλλον. Είναι από τις βιομηχανικές δράσεις εκείνες οι οποίες δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον με υγρά η στερεά απόβλητα.

Η βιομηχανία των ζωοτροφών επίσης είναι εκείνη, που τα επόμενα χρόνια αναμένεται να διαδραματίσει τον πιο σημαντικό ρόλο σε ότι αφορά την ασφάλεια των κρεάτων τα οποία έρχονται στο τραπέζι μας. Ο εφιάλτης των διατροφικών σκανδάλων που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει την εμφάνιση του, δικαιολογημένα έχει δημιουργήσει αναστάτωση και έντονη αγωνία στους καταναλωτές.

Ο σύγχρονος έλεγχος που έχει επιβάλει η ΕΕ αφορά την λευκή βίβλο έλεγχο δηλαδή από τον σταύλο στο τραπέζι. Η εταιρεία μας εναρμονισμένη πλήρως σε αυτή την κατεύθυνση έχει εγκαταστήσει σύστημα παρτίδων (Lot number) το οποίο μας δίνει την δυνατότητα πλήρους ιχνιλασιμότητας για όλα τα παραγόμενα προϊόντα μας.